Tapahtuman oletuskuva

Haku: Johdon työnohjaaja (30 op) -koulutus, hybriditoteutus

18.9.2023 09:00

SAMK, Porin kampus

Hakuaika 18.9.-31.10.2023

Hakulomake https://elomake.samk.fi//lomakkeet/14868/lomake.html

Hakukriteerit täyttävät hakijat kutsutaan ryhmähaastatteluun. Haastattelupäivä on 23.11.2023.


Toteutus

Koulutuspäiviä on 16. Opetuksessa vuorottelevat lähi- ja etäopetus. Teemat, joihin liittyy harjoituksia tai vastaavia, pidetään SAMKin Porin kampuksella (Satakunnankatu 23).

Opetuksen ajankohdat ovat:

Kevät 2024: 15.-16.1., 12.-13.2., 11.-12.3., 15.-16.4., 13.5.

Syksy 2024: 16.-17.9., 14.-15.10., 11.11., 9.-10.12.

Sisältö 

Koulutuksen aikana opiskelija perehtyy laajasti johtamiseen eri näkökulmista ja jäsentää johtamistyön työnohjausta niiden kautta. Johdon työnohjaajana toimiminen koulutuksen aikana mahdollistaa kokemuksellisen oppimisen, jota reflektoidaan opiskelijaryhmässä ja opettajien kanssa. Koulutuksen sisällöllisiä teemoja ovat organisaatio strategisena rakenteena ja toimintaympäristönä, johtaminen toimintana, johdon työnohjaus prosessina, johdon työnohjaus ja coaching, dialogisuus, käyttöteoria ja johdon työnohjauksen etiikka.

Koulutus sisältää asiantuntijaluentoja, kirjallisuuden ja omien johdon työnohjausten reflektointia sekä harjoituksia sekä yksilö- ja ryhmätehtäviä. Digitaalisena oppimisalustana käytetään Moodle-oppimisympäristöä.

Prosessikoulutuksena toteutettava Johdon työnohjaajakoulutus (30 op) on suunniteltu työn ohessa suoritettavaksi.

Koulutuksen rakenne

Johdon työnohjaajakoulutus on laajuudeltaan 30 op. Koulutus rakentuu kahdesta opintokokonaisuudesta, jotka etenevät rinnakkain koko koulutuksen ajan. Nämä opintokokonaisuudet ovat: Johdon työnohjauksen perusteet -teoriaopinnot (15 op) ja Johdon työnohjaajana kehittyminen (15 op).

Jälkimmäiseen opintokokonaisuuteen kuuluu opiskelijan oma työnohjajana toimiminen (vähintään 40 t). Tästä opiskelijan itse ohjaamasta johdon työnohjauksesta 20 t tulee koostua ryhmätyönohjauksesta ja 20 t yksilötyönohjauksesta. Opiskelija voi sisällyttää johdon työnohjaajana toimimiseen myös coaching-toiminnan. Coaching tässä tarkoittaa työnohjausta lyhyempää ja intensiivisempää valmennussuhdetta ohjattavaan.

Yhteistyö

Koulutus toteutetaan Satakunnan ammattikorkeakoulun ja Johdon työnohjaajien yhdistyksen yhteistyönä.  

Kouluttajat

tuularouhiainenvalo.jpg

Tuula Rouhiainen-Valo: VTM, Johdon työnohjaaja ja coach (CSLE®), työnohjaaja (STOry), Johdon työnohjaajat ry:n puheenjohtaja. Johtamiskokemusta lähes 30 vuotta ammatillisen koulutuksen ja ammatillisen korkeakoulutuksen tehtävissä. Toimii yrittäjänä.

mirjaanttila.jpg

Mirja Anttila: HTT, pitkäaikainen johdon työohjaaja (CSLE®),  työnohjaaja, johtamistaidon opettaja ja laatukouluttaja, ammatillinen opettaja. Toimii yrittäjänä. 

teijaharju.jpg

Teija Harju: YTM, sosiaalipsykologi, työnohjaajakouluttaja, Master TSC®, Johdon työnohjaaja Master-CSLE®, työnohjaaja (STOry), Johdon työnohjaajat ry hallituksen jäsen. Toimii myös työyhteisösovittelijana.WinNovan työelämäpalveluiden johtaja.

ruisniemiarja.jpg

Arja Ruisniemi: YTT, lehtori (SAMK), työnohjaaja (STOry) ja prosessikonsultti. Johtamiskokemusta 10 vuotta, työnohjaajakokemusta 12 vuotta, opettaa sosiaali- ja vanhustyön koulutusohjelmissa mm. yhteiskunnallisia aineita ja johtamista.

mikkonieminen.jpg

Mikko Nieminen: TtM, SH YAMK, lehtori (SAMK), työnohjaaja (STOry) ja prosessikonsultti. Työkokemusta erikoissairaanhoidon asiantuntija-, projekti- ja johtotehtävistä 15-vuoden ajalta. Työnohjaajana toiminut vuodesta 2018 ja opetustyössä mielenterveys-, päihde- ja kriisityön eri tasoisissa opinnoissa.

tuijaleppakoski.jpg

Tuija Leppäkoski: TtT, Master-CSLE®, työnohjaaja (STOry), työnohjauskokemusta yli 20 vuotta. Väitöskirjan jälkeistä tutkimustyötä Tampereen yliopiston ja eri sairaanhoitopiirien tutkimus- ja kehittämishankkeissa vuodesta 2008-.

katjasuominen.jpg

Katja Suominen: Johdon työnohjaaja ja coach CSLE®, sosionomi (YAMK), ammatillinen opettaja (AmO), toiminut asiantuntijoiden esihenkilönä ja johtajana yli 12 v., innostunut johdon ja työyhteisöjen ryhmätyönohjauksista, eri toimijoiden välisten kumppanuuksien rakentamisesta ja yhteiskehittämisestä.

minnasoderholm.jpg

Minna Söderholm: Sosionomi, VTM, HY, Johdon työnohjaaja (CSLE®), erikoistunut työhyvinvointiin ja muutoksen tukeen.

Lisätiedot

Koulutuksen sisältöön liittyvät kysymykset:

Lehtori Mikko Nieminen
sposti mikko.t.nieminen@samk.fi
p. 044 710 3177

Lehtori Arja Ruisniemi
sposti arja.ruisniemi@samk.fi
p. 044 710 3406

Johdon työnohjaaja ja coach (CSLE®), VTM Tuula Rouhiainen-Valo
sposti tuula.rouhiainen.valo@gmail.com
p. 050-918 5651

Koulutuksen käytännön asioihin liittyvät kysymykset: 

koulutussuunnittelija Tiina Pakkasela
sposti tiina.pakkasela@samk.fi
p. 044 710 3236

Muutokset mahdollisia.

Ajankohta

Alkaa:   18.9.2023 09:00
Päättyy:   31.10.2023 23:59

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

SAMK, Porin kampus

Satakunnankatu 23
28130 Pori

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet