Tapahtuman oletuskuva

Sairaanhoitajan täydentävät opinnot (10 op, nonstop): Mielenterveys-, päihde- ja kriisityön osaaja ja kehittäjä

1.2.2024 00:00

SAMK kampus Pori

Työelämässä toimiva sairaanhoitaja, olet lämpimästi tervetullut täydentämään osaamistasi! 

OPINTOKOKONAISUUDEN SISÄLTÖ

Verkko-opinnot nonstop-toteutuksena + simulaatio 1 op

1.2.2024-31.7.2024 (HT210028A-3003): Mielenterveys- ja päihdehoitotyön osaaja ja kehittäjä A: https://samk.opinto-opas.fi/coursedescription/205264329?lang=fi

12.2.2024-31.7.2024 (HT210028B-3001): Asiantuntijana ja kehittäjänä kriisityössä B: https://samk.opinto-opas.fi/coursedescription/205264331?lang=fi

KOHDERYHMÄ

Työelämässä toimivat sairaanhoitajat, jotka kaipaavat täydennystä osaamiseensa mielenterveys-, päihde- ja kriisityöstä. 

TAVOITTEET

A-osio, 5 op

Tavallisimmat mielenterveyshäiriöt ja psykiatriset sairaudet lapsuudessa, nuoruudessa ja ikääntyneillä; päihderiippuvuudet sekä muut riippuvuudet erilaisissa elämäntilanteissa; näyttöön perustuva tieto, suositukset ja hyvät käytänteet; sairaanhoitajan eettiset ohjeet, mielenterveystyöhön liittyvät lait, asetukset ja ohjeet; kokemuksellisuus ja dialogisuus; monialaisen työryhmän ja verkoston jäsenenä toimiminen ja toiminnan kehittäminen; oman toiminnan johtaminen ja päätöksenteko-osaaminen; työnohjaus ammatillisen kehittymisen välineenä; hoitosuhdetyöskentely lasten, nuorten, ikääntyneiden, perheiden ja yhteisöjen kanssa; osallisuuden ja toimintakyvyn vahvistaminen sekä yksilö, että ryhmätasolla eri ikäisten hoitotyössä ja perhehoitotyössä; haastavan asiakkaan/potilaan kohtaaminen ja menetelmäosaaminen; päihdehoitotyön eettiset arvot ja periaatteet; asiakkaan, perheen ja yhteisön voimaannuttava tukeminen; palveluohjaus; vanhemmuuden tukeminen; päihdehoitotyön laatu ja vaikuttavuus työntekijä- ja työyhteisötasolla; päihdehoitotyön prosessien ja menetelmien syventäminen.

B-osio, 5 op

Kriisi- ja traumatyöhön liittyvien käsitteiden syventäminen; traumojen hoidon menetelmäosaamisen syventäminen; kriisit ja traumat perheessä sekä yhteisöissä; lasten ja nuorten kriisit ja traumat; ikääntyneiden kriisit ja traumat; kaltoinkohtelua ja lähisuhdeväkivaltaa kokeneen kohtaaminen ja auttaminen; seksuaalista väkivaltaa ja hyväksikäyttöä kokeneen kohtaaminen ja auttaminen; selviytymisen tukeminen; onnettomuus- ja katastrofitilanteiden kriisinhallinta; defusing työyhteisön toimintakyvyn ylläpitäjänä; myötätuntouupumuksen ja sijaistraumatisoitumisen ehkäisy ja hoito.

TOTEUTUS

Voit suorittaa molemmat opintokokonaisuuden osat tai vain joko A tai B osan. Opintojakson A osa opiskellaan kokonaisuudessaan Nonstop verkko-opintoina. B osassa 4 opintopistettä opiskellaan Nonstop verkko-opintoina ja 1 op kontaktiopetuksessa simulaatio-opintoina keväällä 2024. 

Moodle-oppimisalustalla opiskelija opiskelee itsenäisesti erilaisten ohjeiden, materiaalien ja testien avulla.

OPINTOMAKSU

Satakunnan ammattikorkeakoulun avoimen AMKin opintopisteperustainen maksu on 10 €/ opintopiste. Tämän opintokokonaisuuden opintomaksu on 100 €. Opintomaksu maksetaan ilmoittautuessa Meerkado koulutuskalenterissa ja sillä vahvistetaan opiskelupaikka. 

ILMOITTAUTUMINEN 

https://www.meerkado.fi/apply/6739901/sairaanhoitajan-taydentavat-opinnot-10-op-nonstop-mielenterveys-paihde-ja-kriisityon-osaaja-ja-kehittaja

LISÄTIEDOT 

avoinamk@samk.fi

Toteutus ja sisällöt: Lehtori Mikko Nieminen, p. 044 710 3177

Avoimessa AMKissa opiskelu ja ilmoittautuminen: Koulutussuunnittelija Anu-Mari Elohaka, p. 044 710 3121

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@samk.fi

 

 

Ajankohta

Alkaa:  

1.2.2024 00:00

Päättyy:  

31.7.2024 00:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

SAMK kampus Pori

Satakunnankatu 23
28130 Pori

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet

Lisätiedot

Satakunnan ammattikorkeakoulu / Avoin AMK

avoinamk@samk.fi