Tapahtuman oletuskuva

Haku Haavahoidon asiantuntija (30 op) -erikoistumiskoulutukseen

27.2.2023 08:00

SAMK, Porin kampus

Haku on käynnissä 27.2.-12.5.2023.
Hakulomake: https://elomake.samk.fi//lomakkeet/13816/lomake.html

Haavahoito kliinisen hoitotyön erikoisalana edellyttää erikoisosaamista. Nykyaikaisiin haavahoitomenetelmiin,- tuotteisiin ja tutkimusnäyttöön perustuva haavahoito nopeuttaa haavan paranemista, lyhentää hoitoaikaa ja vähentää potilaan kärsimystä. Haavahoidon erikoistumiskoulutuksessa hankittu osaaminen luo edellytytksiä toimia haavahoidon asiantuntijana. 
Osallistuja saa taitoja oman osaamisen, työyksikön ja organisaation haavahoidon osaamisen kehittämiseen näyttöön perustuen. Erikoistumiskoulutuksessa kehität omaa ja työyhteisösi haavahoidon osaamista.

Koulutus hyväksytään Suomen Haavanhoitoyhdistys ry:n haavahoitajan auktorisointi nimikkeen hakemiseen edellyttäväksi koulutukseksi. 

Sisältö:
Näyttöön perustuva haavahoidon kliininen osaaminen 20 op

 • Erilaiset haavat ja niiden hoitoperiaatteet
 • Haavan paraneminen, sen arviointi ja dokumentointi
 • haavapotilaan elämänlaatu, omahoidon tukeminen ja ohjaaminen

Näyttöön perustuva haavahoidon kehittämisosaaminen 10 op

 • Haavahoidon laadunhallinta ja vaikuttavuus
 • Haavahoidon kehittäminen työyhteisössä

Erikoistumiskoulutukset on suunniteltu korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettaavksi ja suunnattu jo työelämässä toimineille edistämään ammatillista kehittymistä.

Opetuksen ajankohdat:

Syksy 2023

11.-12.9. klo 8.30-16.00

10.10. klo 8.30-16.00

16.11. klo 8.30-16.00 

12.12. klo 8.30-16.00

Kevät 2024

11.1. klo 8.30-16.00

13.2. klo 8.30-16.00

19.3. klo 8.30-16.00

18.-19.4. klo 8.30-16.00

23.5. klo 8.30-16.00

Kohderyhmä: 
Ensisijaisesti sairaanhoitajat. Koulutus soveltuu myös terveydenhoitajille, kätilöille, ensihoitajille, fysioterapeuteille ja jalkaterapeuteille. Koulutukseen voi  hakea myös aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneet, joilla on riittävät tiedot ja taidot opintoja varten, ja jotka ovat kiinnostuneita kehittämään haavahoidon osaamistaan. 

Koulutuksen käytyään opiskelija:

 • Hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa haavapotilaan hoidossa ja kykenee edelleen kehittämään haavahoitoa.
 • Hallitsee haavapotilaan erityisosaamisen edellyttämät laaja-alaiset ja edistyneet kliiniset tiedot ja ymmärtää haavapotilaan edellyttämän kokonaishoidon.
 • Ymmärtää haavahoitoon liittyvää eri alojen tietoa ja kykenee tarkastelemaan sitä kriittisesti.
 • Kykenee arvioimaan ja käyttämään eri alojen tietoa kliinisessä päätöksen teossa sekä tarvittaessa osaa tehdä luovia ja potilasturvallisia ratkaisuja haavahoidossa.
 • Ymmärtää ennaltaehkäisyn merkityksen haavahoidossa ja osaa soveltaa tietoa potilaan ja hänen omaisensa ohjaamisessa.
 • Ymmärtää haavahoidon yhteiskunnallisen ja taloudellisen merkityksen.
 • Toimii haavahoidon asiantuntijana potilaan omahoidon ja hänen omaisensa ohjaamisessa sekä moniammatillisissa ja verkostoituneissa työryhmissä.
 • Saa valmiuksia jatkuvaan oppimiseen ja itsensä kehittämiseen.
 • Osaa viestiä haavahoidosta niin suullisesti kuin kirjallisesti.

Kysy lisätietoja:

Koulutuksen sisältöön liittyvät asiat:
Tiina Pennanen, lehtori
p. 044 710 3550

Koulutuksen käytännön asioihin liittyvät kysymykset:
Tiina Pakkasela, koulutussuunnittelija (ma.)
p. 044 710 3236

sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@samk.fi

Ajankohta

Alkaa:  

27.2.2023 08:00

Päättyy:  

12.5.2023 23:59

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

SAMK, Porin kampus

Satakunnankatu 23
28130 Pori

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet

Lisätiedot

SAMK, Jatkuvan oppimisen palvelut

samk.koulutuspalvelut@samk.fi