Tapahtuman oletuskuva

Haku Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutukseen (30 op, verkkototeutus)

3.4.2023 09:00

SAMK, Porin kampus

Toteutus:
Koulutus toteutetaan verkkototeutuksena, johon kuuluu 18 kontaktipäivää verkossa ja itsenäistä opiskelua, josta osa on työskentelyä pienryhmässä. Muutokset tässä ovat mahdollisia.

Koulutus on suunniteltu ja toteutetaan valtakunnallisessa amk-verkostossa (Diakonia-, Novia-, Savonia- ja Xamk- ammattikorkeakoulut sekä Oulun, Satakunnan, Tampereen ja Turun ammattikorkeakoulut).

Koulutuksen hinta: 1500 € (alv 0 %). Laskutus kahdessa erässä.

Valintaperusteet:
Hakukelpoiset hakijat pisteytetään valintajärjestykseen hakemusten perusteella.

1. Työkokemus sosiaali- ja terveysalalta (max 2 p.) Alle 1 vuotta = 0 p. 1-3 vuotta = 1 p., yli 3 vuotta = 2 p.
2. Kuvaa miksi haet kyseiseen erikoistumiskoulutukseen? (max 3 p.)
3. Miten voit työssäsi hyödyntää mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutuksessa hankittua osaamista? (max 3 p.)
4. Pohdi opiskelun, työelämän ja muun elämäsi yhteensovittamista ja kerro miten työnantajasi suhtautuu koulutukseen hakeutumiseen. (max 2 p.)

Valinnasta ilmoittaminen:
Kaikille hakijoille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse.

Opiskelupaikan vastaanottaminen:
Opiskelupaikka tulee vastaanottaa kirjallisesti. Tämän jälkeen osallistuminen on sitova

Opiskelupaikan vastaanotettuaan ja ilmoittauduttuaan läsnäolevaksi opiskelijaksi opiskelija sitoutuu koulutusmaksuun henkilökohtaisesti, vaikka koulutuksen maksaja olisikin työnantaja. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koulutuksen hinta kokonaisuudessaan. Koulutusmaksut veloitetaan kokonaisuudessaan siitäkin huolimatta, että opiskelija keskeyttää koulutuksen, ei saa opintoja valmiiksi annetussa ajassa tai vaihtaa työnantajaa kesken koulutuksen. Opiskelupaikka on henkilökohtainen eikä sitä voi luovuttaa toiselle.

Ajankohta

Alkaa:  

3.4.2023 09:00

Päättyy:  

6.8.2023 23:59

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

SAMK, Porin kampus

Satakunnankatu 23
28130 Pori

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet

Lisätiedot

SAMK, Jatkuvan oppimisen palvelut

koulutuspalvelut.samk@koulutuspalvelut.fi