Tapahtuman oletuskuva

Täydennyshaku: Palliatiivisen hoidon asiantuntija (30 op) -erikoistumiskoulutus

7.11.2023 16:00

SAMK Porin kampus

Koulutuksen toteutuminen on varmaa. Ryhmään mahtuu vielä opiskelijoita!

Täydennyshaku päättyy 31.12.2023.

Hakulomake: https://elomake.samk.fi//lomakkeet/15159/lomake.html

Palliatiivisen hoidon asiantuntijana autat parantumattomasti sairaita ihmisiä, joita on sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa asiakkaana ja potilaana yhä enemmän väestön ikääntymisen ja pitkäaikaissairauksien yleistymisen myötä. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksen (2019:14) mukaan palliatiivisen hoidon osaajia tarvitaan lisää hyvän palliatiivisen hoidon järjestämiseksi tasapuolisesti kaikille suomalaisille. Tällä erikoistumiskoulutuksella saavutat osaamisen, jota tarvitset toimiessasi palliatiivisen hoidon erityistasolla (B/C) tai perustason (A) vastuutehtävissä. Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu työelämässä toimiville sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai opistoasteen tutkinnon suorittaneille.

Palliatiivisen hoidon asiantuntija- koulutuksen opetussuunnitelma on tehty moniammatillisesti ja yhteistyössä työelämän kanssa osana Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa EduPal-hanketta (https://www.palliatiivisenkoulutuksenkehittaminen.fi/).

Sisältö

Moduuli 1: Palliatiivisen hoidon asiakaslähtöinen prosessi 6 op
Moduuli 2: Oirehoito ja kuolevan potilaan hoito 10 op
Moduuli 3: Psykososiaalinen tuki, vuorovaikutus ja tiimityö 9 op
Moduuli 4: Asiantuntijuuden kehittäminen 5 op

Opetuksen ajankohdat

Kevätlukukausi

19.-20.2.2024 klo 8.30-16.0

18-19.3.2024 klo 8.30-16.00

23.4.2024 klo 8.30-16.00

20.-21.5.2024 klo 8.30-16.00


Syyslukukausi

2.-3.9.2024 klo 8.30-16.00

7.-8.10.2024 klo 8.30-16.00

19.11.2024 klo 8.00-16.00 Symposium

Kohderyhmä

Palliatiivisen hoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutus on moniammatillinen koulutus, jonka kohderyhmänä ovat sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, kätilön, ensihoitajan, fysioterapeutin, toimintaterapeutin, kuntoutuksen ohjaajan, geronomin tai sosionomin ammattikorkeakoulututkinnon tai aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneet, joilla on riittävät tiedot ja taidot opintoja varten ja jotka ovat motivoituneita kehittämään palliatiivisen hoidon osaamistaan. Koulutus on suunnattu myös niille, joilla ammattikorkeakoulu toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät pohjatiedot ja valmiudet.
Erikoistumiskoulutukseen osallistuvalta edellytetään työkokemusta sosiaali- ja terveysalan työtehtävistä.

Valintaperusteet

Hakukelpoiset hakijat pisteytetään valintajärjestykseen hakemusten perusteella.

Työkokemus:
Sosiaali- ja terveysalan hoidon työkokemus (maks. 3 p.)

  • Alle 2 vuotta (1 p.)
  • 2 tai enemmän (2 p.)
  • 5 vuotta tai enemmän (3 p.)
  • Minulla ei ole palliatiivisen hoidon työkokemusta. (0 p.)

Koulutustarveperustelut (maks. 7 p.):
1. Miten voit työssäsi/työyhteisössäsi hyödyntää Palliatiivisen hoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutuksessa hankittua osaamista, nyt ja tulevaisuudessa?

2. Kuvaa ja arvioi opiskelun, työelämän ja muun elämäsi yhteensovittamista.

3. Kuvaa ja arvioi oppimis- ja tiedonhakuvalmiuksiasi.

Valinnasta ilmoittaminen

Kaikille hakijoille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse.

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Opiskelupaikka tulee vastaanottaa kirjallisesti.

Tämän jälkeen osallistuminen on sitova. Opiskelupaikan vastaanotettuaan ja ilmoittauduttuaan läsnäolevaksi opiskelijaksi opiskelija sitoutuu koulutusmaksuun henkilökohtaisesti, vaikka koulutuksen maksaja olisikin työnantaja. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koulutuksen hinta kokonaisuudessaan. Koulutusmaksut veloitetaan kokonaisuudessaan siitäkin huolimatta, että opiskelija keskeyttää koulutuksen, ei saa opintoja valmiiksi annetussa ajassa tai vaihtaa työnantajaa kesken koulutuksen. Opiskelupaikka on henkilökohtainen eikä sitä voi luovuttaa toiselle.

Koulutuksen hinta

1500 €, alv.0% (veroton koulutus)

Ajankohta

Alkaa:  

7.11.2023 16:00

Päättyy:  

31.12.2023 23:59

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

SAMK Porin kampus

Satakunnankatu 23
28130 Pori

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet