Tapahtuman oletuskuva

Sairaanhoitajan täydentävät opinnot (10 op, nonstop): Sairaanhoitajana palliatiivisen hoidon asiantuntijana ja kehittäjänä

1.2.2024 00:00

SAMK kampus Pori

Työelämässä toimiva sairaanhoitaja, olet lämpimästi tervetullut täydentämään osaamistasi! 

OPINTOKOKONAISUUDEN SISÄLTÖ

**Verkko-opinnot nonstop-toteutuksena + simulaatio 1 op**

1.2.2024-31.5.2024 (HT230027A-3001) Palliatiivisessa hoidossa olevan potilaan oire- ja kivunhoito 5 op: https://samk.opinto-opas.fi/coursedescription/205270257?lang=fi

4.3.2024-31.5.2024 (HT230027B-3001) Potilaan ja läheisten kokonaisvaltainen tuki ja vuorovaikutus 4 op: https://samk.opinto-opas.fi/coursedescription/205270258?lang=fi

15.5. - 6.6.2024: Simulaatio 1 op (HT230027C-3001): https://samk.opinto-opas.fi/coursedescription/205270259?lang=fi

KOHDERYHMÄ

Työelämässä toimivat sairaanhoitajat, jotka kaipaavat täydennystä osaamiseensa palliatiivisessa hoitotyössä.

TAVOITTEET

A-osio, 5 op

Yleisimpien oireiden syntymekanismit ja hoito (kipu, hengenahdistus, GI-kanavan oireet, askites, psyykkiset oireet, fatigue, kakeksia, iho-oireet), kivun hoito eri potilasryhmissä, lääkkeellinen hoito erityisesti opioideilla, lääkkeetön kivunhoito, muiden oireiden lääkkeellinen ja lääkkeetön hoito, oirekyselyt ja kipumittarit, moniammatillinen tiimityö, palliatiivisen sedaation periaatteet, kuolema ja kuoleman jälkeinen hoito.

B-osio, 4 op

Palliatiivisen- ja saattohoitopotilaan ja hänen läheistensä kokonaisvaltainen kohtaaminen, dialoginen vuorovaikutus ja vaikeiden asioiden puheeksi otto. Surun tehtävä ja merkitys. Kulttuurisensitiivisyys surun ja kuoleman kohtaamisessa. Toivon ylläpitäminen ja merkityksellisyys. Hoitava läsnäolo ja kunnioittava kosketus auttamismenetelminä. Tuen muodot (psykososiaalinen, informatiivinen, emotionaalinen, psyykkinen, henkinen ja hengellinen, eksistentiaalinen ja käytännön tuki). Moniammatillinen yhteistyö kokonaisvaltaisessa potilaan tukemisessa. Potilaan kommunikoinnin muutokset, puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointimenetelmät sekä -apuvälineet. Oman kuoleman- ja surukäsityksen sekä elämänhistorian reflektointi ja oma työssäjaksaminen.

C-osio, Simulaatio 1 op: Osaa soveltaa osissa A ja B käsiteltyä oire- ja kivunhoitoa sekä kokonaisvaltaista potilaan ja läheisen tukemista palliatiivisessa hoidossa.

TOTEUTUS

Opintokokonaisuus toteutuu verkko-opintoina ja nonstop-toteutuksena. Simulaatio 1 op kontaktiopetuksessa. 

OPINTOMAKSU

Satakunnan ammattikorkeakoulun avoimen AMKin opintopisteperustainen maksu on 10 €/ opintopiste. Tämän opintokokonaisuuden opintomaksu on 100 €. Opintomaksu maksetaan ilmoittautuessa Meerkado koulutuskalenterissa ja sillä vahvistetaan opiskelupaikka. 

ILMOITTAUTUMINEN 

https://www.meerkado.fi/apply/6739900/sairaanhoitajan-taydentavat-opinnot-10-op-nonstop-sairaanhoitajana-palliatiivisen-hoidon-asiantuntijana-ja-kehittajana

LISÄTIEDOT 

avoinamk@samk.fi

Toteutus ja sisällöt: Lehtori Pauliina Kesonen, p. 044 710 3393

Avoimessa AMKissa opiskelu ja ilmoittautuminen: Koulutussuunnittelija Anu-Mari Elohaka, p. 044 7103121

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@samk.fi

Ajankohta

Alkaa:  

1.2.2024 00:00

Päättyy:  

6.6.2024 00:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

SAMK kampus Pori

Satakunnankatu 23
28130 Pori

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet

Lisätiedot

Satakunnan ammattikorkeakoulu / Avoin AMK

avoinamk@samk.fi