Tapahtuman oletuskuva

Haku Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus (30 op) -koulutukseen

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Hakua on jatkettu 6.8.2023 asti - vielä ehdit hakea ryhmään mukaan!


Hakulomake: https://elomake.samk.fi//lomakkeet/14121/lomake.html

Tavoite
Opintojen tavoitteena on antaa konkreettisia keinoja eri-ikäisten asiakkaiden arjen tukemiseen. Koulutuksessa opiskelijat voivat valita, haluavatko suuntautua valmennustyössään lapsiperheiden, nuorten, aikuisten vai ikäihmisten kanssa tehtävään työhön. Keskeistä koulutuksessa on löytää oma tapa tehdä neuropsykiatrista valmennusta ja profiloitua valmentajana sen mukaisesti.

Kohderyhmä
Opinnot on tarkoitettu sinulle, joka
- haluat syventää ohjaustaitojasi neuropsykiatristen asiakkaiden parissa työskennellessäsi
- kaipaat konkreettisia välineitä arjen haastaviin työtilanteisiin
- haluaisit toimia neuropsykiatrisena valmentajana esimerkiksi osana nykyistä työtäsi tai ammatinharjoittajana

Pohjakoulutusvaatimuksena on vähintään opistoasteen tutkinto sosiaali-, terveys- tai kasvatusalalta. Ohjaustyön perusteet tulee myös olla hallinnassa, sillä koulutuksessa keskitytään vahvasti nepsy -näkökulman tuomiseen osaksi ohjaustyötä.

Sisältö
Koulutuksen sisältö vastaa Suomen neuropsykiatriset valmentajat ry:n suosituksia ja noudattaa Satakunnan ammattikorkeakoulun monialaisen koulutustoimikunnan hyväksymää opetussuunnitelmaa. Koulutus jakaantuu neljään opintojaksoon:
- Neuropsykiatriset vaikeudet ja niiden ilmeneminen 5 op
- Neuropsykiatrinen menetelmäosaaminen 10 op
- Asiakkaan verkostot neuropsykiatrisessa valmennuksessa 5 op
- Ratkaisukeskeisenä neuropsykiatrisena valmentajana toimiminen 10 op

Koulutuksen keskiössä on konkreettinen asiakkaan kanssa tehtävä neuropsykiatrinen valmennus. Muita tärkeitä sisältökokonaisuuksia ovat asiakkaan oman toiminnan ohjaamisen vaikeudet ja niissä tukeminen; tyttöjen ja naisten neuropsykiatristen erityispiirteiden huomioiminen; erilaiset toiminnalliset menetelmät ohjaustyössä; yksilöiden, ryhmien ja perheiden parissa tehtävä neuropsykiatrinen valmennus; strukturointi ja vaihtoehtoiset kommunikointikeinot nepsy-valmennuksessa, aistipulmien ja aistiesteettömyyden huomioiminen osana neuropsykiatrista valmennusta, hyvinvointiteknologian hyödyntäminen ohjaustyössä; erilaiset asiakastyön verkostot ja keskeiset yhteistyötahot.

Neuropsykiatrinen valmennus täydentää sosiaali-, terveys- ja työvoimapalveluita. Valmennuksessa keskitytään arjen haasteisiin kuten:

- itsestä ja omasta elinympäristöstä huolehtimiseen
- ajankäyttöön ja arjen juoksevien asioiden hoitamiseen
- rahankäytön hallintaan ja viranomaiskontaktien hoitamiseen
- oppimiseen ja ammatinvalinnan haasteisiin
- työllistymiseen ja työssä selviytymiseen
- vanhemmuuden haasteisiin, kodin sääntöjen luomiseen
- sosiaalisiin taitoihin ja sosiaalisen verkoston hallintaan
- sopivaan aktiivisuuteen pyrkimiseen ja vapaa-ajan viettoon

Koulutuspaikka on Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK), Satakunnankatu 23, Pori.

Koulutukseen sisältyy oman neuropsykiatrisen valmennuksen harjoittelua sekä vertaisryhmätyöskentelyä pienryhmässä. Molemmat opintoihin kuuluvat osuudet toteutuvat lähiopetuksen ulkopuolella, ja niihin on tärkeää varata riittävästi aikaa.

Opintoihin sisältyy myös itsenäistä opiskelua opiskelutehtävien parissa. Tehtävät ovat opiskelijoiden tarpeista riippuen yksilö-, pari- ja/tai ryhmätehtäviä ja ne edistävät ennen kaikkea neuropsykiatrisena valmentajana kehittymistä ja oman ratkaisukeskeisen valmennustyylin löytymistä. Koko koulutuksen ajan toteutettava oma valmennusprosessi mahdollistaa sen, että valmennuksessa käsitellään todellisia valmennustilanteista nousevia kysymyksiä ja haasteita sekä etsitään niihin yhdessä erilaisia ratkaisuja. Koulutus antaa opiskelijoille mahdollisuuden aloittaa neuropsykiatrinen valmennus turvallisesti ja ohjatusti.

Opinnoissa hyödynnetään toiminnallisuutta ja koulutuksen edetessä opiskelijat saavat koottua itselleen kattavan materiaali- ja menetelmäpaketin, jota voivat hyödyntää jatkossa neuropsykiatrista valmennusta tarjotessaan.

Opetuspäivät:
Koulutus alkaa Nepsy-pulmat, syöminen ja ravitsemus -seminaarilla 8.9.2023 klo 8.15-11.30. Paikkana on SAMKin Porin kampuksen Agora-sali.
- Osallistuminen seminaariin on koulutukseen valituilla maksuton.
- Tietoa seminaariin ilmoittautumisesta tulee myöhemmin.

Opetuksen muut ajankohdat:

•8.-9.9.2023 (pe 12.30-16.00 ja la 8.30-16.00)
•7.10.2023
•18.11.2023
•9.12.2023
•13.1.2024
•3.2.2024
•9.3.2024
•6.4.2024
•27.4.2024
•18.5.2024

Haastattelu: Ryhmähaastattelut pidetään 15.8.2023 myöhemmin ilmoitettavina kellonaikoina.

Aikuiskoulutustuki
Tähän koulutukseen on mahdollista hakea Työllisyysrahaston aikuiskoulutustukea. Lue lisää ja selvitä tuen määräsi osoitteessa https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/

Peruutusehdot
Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen osallistuminen on sitova. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koulutuksen hinta kokonaisuudessaan. Koulutuksen hinta laskutetaan kokonaisuudessaan siitäkin huolimatta, ettei voi aloittaa koulutusta, joutuu keskeyttämään koulutuksen tai ei saa opintoja valmiiksi annetussa ajassa.
Koulutuksessa on minimiosallistujamäärä, jolla se toteutetaan.

Kouluttajat
Keskeisinä kouluttajina toimivat:
- Hanna Hannukainen, KM, työnohjaaja, erityiskasvatuksen lehtori, SAMK
- Birgit Vuori-Metsämäki, KM, erityisluokanopettaja, neuropsykiatrinen valmentaja
- Janne Sihvonen, neuropsykologian erikoispsykologi, psykoterapeutti, seksuaaliterapeutti, vastaava psykologi YTHS

Lisäksi koulutuksessa hyödynnetään vierailevia asiantuntijaluennoitsijoita (mm. lääkärin, kokemusosaajien ja lakimiehen luennot).

Muutokset mahdollisia.

Lisätiedot
Koulutuksen sisältöön liittyvät kysymykset:
Hanna Hannukainen
KM, työnohjaaja, erityiskasvatuksen lehtori
p. 044 710 3109

Koulutuksen käytännön asioihin liittyvät kysymykset:
Tiina Pakkasela
Koulutussuunnittelija (ma.)
p. 044 701 3236

Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@samk.fi

Tapahtumapaikka

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Satakunnankatu 23
28130 Pori

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet

Lisätiedot:

SAMK, Jatkuvan oppimisen palvelut

samk.koulutuspalvelut@samk.fi